Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
 
DAVACI                         :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :Nüfus Müdürlüğü.
 
DAVA KONUSU              :Hatalı nüfus kaydının düzeltilmesi talebidir.
 
 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilim ……İli …….İlçesi……….Mahallesi(köyü) Cilt…….Aile Sıra no……ve Sıra no……..da nüfusa kayıtlıdır.
2-(neyin düzeltilmesinin istendiği)
3-
4-Açıklanan sebeplerle iş bu davanın açılarak …………………düzeltilmesine karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,Şahit bayanı,(DoktorRaporu)ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile ………………………….olarak düzeltilerek nüfus kayıtlarına geçirilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
EKİ                        :
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 
 
 
 
 
EKİ      .

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat