Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Dilekçesi

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

 

 

DAVACI                                           : 

TC KİMLİK NUMARASI              : 

ADRES                                              :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

DAVALI                                            : 

ADRESİ                                            :  

KONU                                               :Müşterek çocukla müvekkilimiz arasında şahsi ilişki kurulması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların … … adında ../../…. doğumlu müşterek bir çocukları bulunmaktadır.  (EK-1) Taraflar …/…/… tarihinde … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Boşanma davası esnasında müşterek çocuğun velayeti müvekkilimize verilmiştir. (EK-2)

2-) Daha sonra davalı, … Aile Mahkemesinin …/…/… tarihli …/… E., …/… K. sayılı kararıyla müvekkilimiz üzerinde olan velayet hakkını kaldırarak kendi üzerine almıştır. Ancak bu velayetin kaldırılması sırasında mahkeme müvekkilimiz ile çocuk arasında kişisel ilişki tesis etmemiştir. (EK-3)

3-) Açıkladığımız sebeplerle müvekkilimizin müşterek çocuk … … ile kişisel ilişkisinin yeni durum da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi ve her hafta sonu olmak üzere, dini bayramların ilk günü ayrıca her yaz bir ay kesintisiz olmak üzere çocuğu ile görüşebilmesi amacıyla şahsi ilişki kurulması sebebiyle mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 182, 183, 323

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Nüfus kayıt örnekleri.

2-) … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı boşanma ilamı.

3-) … Aile Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı ilamı.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz ile küçük çocuğu arasında tarafların iş ve sosyal yaşamlarının gereklerine uygun zaman ve koşullarda kişisel ilişki kurulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla  talep ederiz..  …/…/…

Davacı Vekili

                    Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat