Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi

…… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI              :

ADRES                                              :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRESİ                                            :

KONU                                               : Çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz ile davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların … adında … doğumlu müşterek bir çocukları bulunmaktadır.  (EK-1)

2-) Taraflar, … yıl süren evliliklerini anlaşmalı boşanma yolu ile bitirmişlerdir. Tarafların başvuruları … Aile Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, boşanmaya dair …/…/… Tarih, …/ … Esas ve …/ … Karar sayılı karar taraflara tebliğ edilerek kesinleşmiştir. (EK-2)

2-) İlamda müşterek çocuk …’nın velayeti davalı anneye verilmiştir. Müvekkilimiz, şehir dışında çalıştığı için çocuğu sadece yaz tatillerinde görmeyi kabul etmiş ve mahkeme de düzenlemeyi buna göre yapmıştır. Müvekkilimiz mahkemenin takdir ettiği …TL. tutarındaki nafakayı da düzenli olarak ödemeye devam etmektedir. (EK-3)

3-) Müvekkilimiz şehir dışındaki işini tamamlamış ve yeniden davalı ve çocuğu ile aynı şehirde işe başlamıştır. Çocuğunu bu düzene göre, okulunu da etkilemeyecek şekilde her hafta sonu görmek istediğini eski eşine bildirmiş, ancak ret cevabı almıştır. Bu husus, mahkemenizin uygun görmesi halinde, tanık listesinde (EK-4) isimleri ve adresleri yazılı bulunan tanıklarımızın konuya ilişkin olarak verecekleri ifadelerle açıklığa kavuşacaktır.

4-) Açıkladığımız tüm bu sebeplerle müvekkilimizin müşterek çocuk … ile kişisel ilişkisinin yeni durum da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesi ve her haftasonu çocuğu ile görüşebilmesi için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 182, 183.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kayıt örnekleri, … Aile Mahkemesi … E. /… K. nolu boşanma ilamı, nafakanın düzenli ödendiğine ilişkin … Bankası …. numaralı hesap dökümü, tanık beyanları.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin çocuğu ile ilişkisinin yeniden düzenlenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER:        1-) Nüfus kayıt örnekleri

2-) … Aile Mahkemesi … E. /… K. nolu boşanma ilamı

3-) … Bankası …. numaralı hesap dökümü

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösteren tanık listesi

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat