Çocuk İçin Nafaka İstemi

                                                … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                :  

TC KİMLİK NUMARASI             :  

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

DAVALI                                :  

ADRES                                 : 

 VEKİLİ                               :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU                                               : Müşterek çocuk için aylık … TL. Nafakaya hükmedilmesi istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz …. …. ile  davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir. Taraflar …/…/… tarihinde boşanmışlar ve  müşterek çocuğun velayeti müvekkilimize bırakılmıştır. İş bu boşanma davasında, müvekkilimiz ve müşterek çocuk yararına davalının dava tarihindeki maddi durumu da göz önüne alınarak, herhangi bir nafakaya hükmedilmemiştir. Buna dair …. Aile Mahkemesinin …/… E. …./… K. sayılı ilamı ektedir. (EK-1)

2-) Ancak boşandıktan sonra maddi durumu değişen müvekkilimiz …./…/… tarihinde işsiz kalmış olup, davalı …. …. ise … şirketinde iyi bir maaş ile ….. görevinde çalışmaya başlamıştır. (EK-2) Ayrıca müvekkilimiz ev kirası vermekte olup, davalı ailesiyle birlikte kaldığı için kira ödememektedir. (EK-3)

 

3-) Müşterek çocuk … … ise okul çağına gelmiş olup, zaruri ihtiyaçları da doğal olarak artmıştır. (EK-4) Müvekkilimizin ise bu masrafları karşılayabilecek maddi gücü olmadığı için geçinmek için kendi ailesinin yardımına muhtaç durumdadır.

4-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle,  müşterek çocuğun zaruri ve eğitim giderleri için davalıdan ihtiyaç duyulan nafakanın temini için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

                    

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 327, 328, 329, 330, 331, 332

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) … Aile Mah. …/… E. …/… K. sayılı boşanma ilamı

2-) İşyeri kayıtları ve SGK. Hizmet dökümü

3-) …/…/… tarihli kira kontratı

4-) Öğrenci belgesi

 

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalıdan müşterek çocuk  için dava tarihinden başlamak üzere aylık … TL. nafaka alınmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER:

 

1-) … Aile Mah. …/… E. …/… K. sayılı boşanma ilamı

2-) İşyeri kayıtları ve SGK. Hizmet dökümü

3-) …/…/… tarihli kira kontratı

4-) Öğrenci belgesi

5-)Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Davacı Vekili

                                                                                                        Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat