Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Dava Dilekçesi

TCK m. 249 nedir?

Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Dava Dilekçesi

……………………………………….AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU : Çocukla Kişisel ilişki kurulması talebi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim davacı ile davalı …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu evliliklerinden … isimli çocukları olmuş, ancak taraflar …/…/… tarihinde boşanmışlardır.

2-) Boşanma esnasında müşterek çocuğun velayeti müvekkilime verilmişken daha sonra davalı, … Aile Mahkemesinin …/…/… tarihli …/… E., …/… K. sayılı kararıyla müvekkilim üzerinde olan velayet hakkını kaldırtarak kendi üzerine almıştır. Ancak bu velayetin kaldırılması sırasında mahkeme müvekkilim ile çocuk arasında kişisel ilişki tesisine dair karar vermemiştir.
3-) Bu nedenlerle müvekkilim ile çocuğu arasında şahsi ilişki kurulması için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

YASAL NEDENLER : 4721 sayılı medeni kanun madde 182 ve ilgili yasal mevzuat.
YASAL DELİLLER : Boşanma ilamı, velayetin kaldırılmasına dair ilam, tanık beyanları ve diğer hukuksal deliller.
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenler ile, müvekkilim ile küçük çocuğu arasında kişisel ilişki kurulmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/2015

Davacı Vekili
Adı ve Soyadı

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat