Çekin Çalışması Kaybolması Nedeniyle İptal Dilekçesi

…………………………..( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI :…..
D. KONUSU :……
D. DEĞERİ :……
AÇIKLAMALAR :

Müşterisi bulunduğum İzmir Yapı Kredi Bankası A.Ş. ‘ndan aldığım çek koçanım vardır. İzmir Yapı Kredi Bankası çek karnesinin ……….. seri nolu çekini kaybetmiş bulunmaktayım . Bu çekimde bedel kısmında …………….. TL yazmaktadır ve hamiline düzenlenmiştir. Ancak bu çeki yaptığım ticari bir işin karşılığı olarak kimseye vermedim. Bu çekimin tanımadığım kişiler tarafından piyasaya sunulması ihtimali vardır. Bu sebeple çek iptal davası açma zorunluluğum doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : TTK ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEK :Yukarda açıklanan nedenlerle, öncelikle söz konusu çekin dava sonuna kadar ödenmemesi için ihtiyati tedbir kararı İzmir Yapı Kredi Bankası Şubenize müzekkere yazılmasını , İzmir Yapıkredi Bankası Konak Şubesine ait olan …………….. nolu ve ……………. TL çekin İPTALİNE karar verilmesini saygıyla talep ederim .

DAVACI

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat