Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi

Yönetici Tayini Davası

Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Dilekçesi

………………………………….. AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI :
VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :
1-) Müvekkilim ile davalı 8 yıl süren evliliklerini karşılıklı anlaşma yolu ile sona erdirmişlerdir. Tarafların anlaşmalı boşanma başvuruları … Aile Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, boşanmaya ilişkin … tarih, … Esas ve … karar sayılı mahkeme ilamı taraflara tebliğ edilerek kesinleşmiştir.
2-) Mahkeme kararı ile tarafların müşterek çocuğun velayeti davalı anneye verilmiştir. Davacı baba şehir dışında çalıştığı için çocuğu sadece yaz tatillerinde görmeyi kabul etmiş ve mahkeme de yasal düzenlemeyi buna göre yapmıştır. Müvekkilim yine mahkemenin takdir ettiği …TL. tutarındaki nafakayı da düzenli olarak ödemektedir.
3-) Davacı müvekkilimin şehir dışındaki iş sona ermiş ve yeniden davalı ve çocuğu ile aynı şehirde işe başlamıştır. Çocuğunu bu düzene göre, okulunu da etkilemeyecek şekilde her hafta sonu görmek istediğini eski eşine bildirmiş, ancak talebi kabul edilmemiştir.
4-) Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı bulunmaktadır. Müvekkilim babanın çocuğunu düzenli olarak görmek en tabii hakkıdır. Davalı anne ise buna engel olmaktadır.
5-) Mahkemenizce müvekkilimizin çocukla şahsi ilişkisinin müvekkilimizin yeni durumu da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini ve her hafta sonu çocuğunu görmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğduğunda işbu davayı ikame etmiş bulunmaktayız.
YASAL SEBEPLER : MK. ve ilgili mevzuat.
YASAL DELİLLER : Boşanma ilamı, tanıklar, icra dosyası, vs. kanıtlar.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenler çerçevesinde davacı müvekkilim baba ile çocuğu arasındaki şahsi ilişkisinin yeniden düzenlenmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Adı ve Soyadı
imza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat