Çocuk Teslimi Hakkında (İlâmların) Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Çocuk Teslimi Hakkında (İlâmların) Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmesi

İlgili Yasa

Çocuk teslimi

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 25- Çocuk teslimine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra memuru 24’ncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder. Borçlu bu emri tutmazsa, çocuk nerede bulunursa bulunsun, ilâm hükmü zorla icra olunur.

Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur.

Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilâmın icrası

MADDE 25.a – Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilâm hükmünün yerine getirilmesi talebi üzerine icra memuru, küçüğün ilâm hükümleri dairesinde lehine hüküm verilen tarafa şahsi münasebette bulunmasına main olunmasını; aksi halde ilâm hükmünün zorla yerine getirileceği borçluya 24’ncü maddede yazılı şekilde bir icra emri ile tebliğ eder. Bu emirde ilâm hükmüne aykırı hareketin 341’nci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır.

Borçlu bu emri tutmazsa ilâm hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikâyeti üzerine ayrıca 341’nci maddeye göre cezalandırılır.

Çocuk Teslimi Hakkında (İlâmların) Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmesi Açıklama

Çocuk teslimini kapsayan mahkeme kararı icra dairesine verildiğinde, İcra Müdürlüğüne borçluya icra emri çıkarılır. Bu icra emrinde 7 gün içinde çocuğu borçlunun teslim etmesi istenir. Borçlu icra emrinin kendisine bildirilmesine (tebliğ olunmasına) rağmen çocuğu teslim etmezse, çocuk nerede olursa olsun mahkeme kararı zorla yerine getirilir. Yani çocuk alınarak (alacaklıya takip yapana verilir. Bundan sonra çocuk borçlu tarafından yeniden alınırsa, artık ikinci bir icra emri çıkarılmasına gerek duyulmadan icra müdürlüğünce çocuk elinden zorla alınarak alacaklısına teslim olunur.

Bunun gibi çocukla kişisel ilişkiye dair mahkeme kararlarının İcra Müdürlüğünce yerine getirilmesi için de icra emrinin borçluya bildirilmesi gerekir. Bu icra emrinde çocuğun kişisel ilişkisi için karardan yararlanan kişiye engel olunmaması istenir. Aksi takdirde kararın zorla yerine getirileceğide icra emrinde gösterilip, zorla yerine getirilir.

Çocuk teslimi hakkındaki karara uymayanlar, Yasanın 341’nci maddesi uyarınca ayrıca     alacaklının     şikâyeti     üzerine     Tetkik     Merciince     (icra     ceza) cezalandırılacaklardır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat