Çocuğun Tanınması Dava Dilekçesi

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Çocuğun Tanınması Dava Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                          :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                             :

VEKİLİ                                            :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRESİ                                           :

KONU                                              : Çocuğun tanınması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimizle davalı   … …. arasında  …/…/…ile …/…/…  tarihleri arasında duygusal bir ilişki yaşanmıştır. (EK- 1) …/…/… tarihinde davalının haber vermeksizin ve hiçbir açıklama yapmaksızın memleketi olan … iline taşınmasıyla bu ilişki sona ermiştir.

2-) Tarafların ayrılığının ardından … ay geçtikten sonra müvekkilimiz, ortak arkadaşları aracılığıyla davalının …/…/… tarihinde … … Hastanesi’nde … ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdiği (EK-2) ve çocuğun …/…/… tarihinde davalı anne adına nüfusa kaydedildiği bilgisini edinmiştir.(EK-3)

3-) Çocuğun babası müvekkilimiz olup, dilekçemiz ekinde sunmuş olduğumuz tanık listesinde isimleri yer alan tanıklar da, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir. (EK -4)

Bu durum, Mahkemenizce uygun görülmesi halinde yargılama sırasında yapılacak DNA testiyle de ortaya çıkacaktır. (EK -5)

4-) Müvekkilimiz, doğduğunu öğrendiği çocuğa karşı babalık görevlerini yerine getirmek istemektedir. Tüm bu sunulu nedenlerle; müvekkilimizin .. isimli çocuğun babası olarak tanınması için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 42, 295, 296, 297, 298, 299, 5490 S. K. m. 28

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Taraflar arasındaki ilişkiyi gösterir fotoğraf ve kayıtlar,

2-) …/…/… tarihli … Hastanesi doğum kayıtları,

3-) …./…/… tarihli nüfus kayıtları,

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

5-) DNA Testi.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,  müvekkilimizin davalının çocuğu …’nın babası olarak tanınmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

EKLER:

1-) Taraflar arasındaki ilişkiyi gösterir fotoğraf ve kayıtlar,

2-) …/…/… tarihli … Hastanesi doğum kayıtları,

3-) …./…/… tarihli nüfus kayıtları,

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

5-) DNA Testi,

6-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat