Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

…  … MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                          : …/… E.

İSTEMDE BULUNAN

DAVALI                               :  

TC KİMLİK NUMARASI             :  

ADRES                                 :  

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVACI                               :

ADRESİ                                :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

KONU                                   :

 

AÇIKLAMALAR               :

1-) Müvekkilimiz aleyhine davacı … … tarafından açılan cari hesap sözleşmesine dayalı alacak davası dilekçesi, tarafımıza …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-)  Davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaların tarafımızca değerlendirilmesi ve bu iddialara cevap hazırlanabilmesi için müvekkilimin 2005 yılından bu yana bütün defterlerinin ve bu konuda yıllardır tutulan muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve konu ile ilgili olarak gerekli depo sayım işlemi yapılması gerekmektedir. Bu nedenle yasal cevap süresi içerisinde cevap süresinin …/…/… tarihine kadar uzatılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6100 S. K. m. 127.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarda açıklanan nedenlerle, davaya konu cevap süresinin …/…/… tarihine kadar uzatılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz. …/ …/ …

 

Davalı Vekili                                                                                                                                                                                                                 Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat