Cinsel Organ Göstererek Otostop Yapmak

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

Cinsel Organ Göstererek Otostop Yapmak

T.C
YARGITAY
14.CEZA DAİRESİ
ESAS NO.2011/13592
KARAR NO.2012/13254
KARAR TARİHİ.18.12.2012

Bakırköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi 8.5.2009 gün 2007/70 Esas, 2009/449 karar sayılı ilamı:CEZA DAİRESİ KARARI İLE ONANMIŞTIR.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 10.01.2007 tarih ve 2007/128 esas sayılı iddianamesi ile sanıklar H.Ö. ve K.A. hakkında otostop yapmak suretiyle vücutlarını teşhir etmek suretiyle TCK’nın 225/1, 53 maddeleri ile cezalandırılmaları için kamu davası açılmıştır.

Mahkememizin 2008/251 esas 2008/772 karar sayılı dosyasında sanıklar K.A., H.A. ve U.B. hakkında hayasızca hareketlerde bulunma suçundan TCK 225/1, 53 maddeleri ile cezalandırılması için açılan davada 2.7.2008 tarihinde mahkememizin 2007/70 esas sayılı dosyasıyla birleştirilmesine karar verildiği görülmüştür.

Mahkememizin 2008/247 esas 2008/773 karar sayılı dosyasında sanıklar K.A. ve H.A. hakkında hayasızca hareketlerde bulunma suçundan TCK 225/1, 53 maddeleri ile cezalandırılması için açılan davada 2.7.2008 tarihinde mahkememizin 2007/70 esas sayılı dosyasıyla birleştirilmesine karar verildiği görülmüştür.

Sanıklar H.A ve K. A.nun birleşen tüm dosyalar açısından savunmaları alınmıştır.

Sanıklar H.A. savunmasında: suçlamayı kabul etmediğini sokağa çıktığında hakkında tutanak tutulduğunu araçlara otostop çekmediğini ve U.B. isimli şahsı ta-nımadığını ve iddia edildiği gibi bir olaya karışmadığını beyan etmiştir.

Sanık K.A. beyanında suçlamayı kabul etmediğini, sokağa çıktığında hakkında tutanak tutulduğunu araçlara otostop çekmediğini ve U.B isimli şahsı tanımadığını ve iddia edildiği gibi bir olaya karışmadığını beyan etmiştir.

Sanık U.B. savunmasında: suçlamayı kabul etmediğini bayanları tanımadığını olay günü polislerin bayanların daha önceden bilinen bayanlar olduğunu ancak suçüstü yapamadıkları için ellerinde delil olmadığından söyleyip o şekilde ifade vermesini istediklerini kendisinin de karakola ilk kez gittiği için polislerin istediği şekilde beyanda bulunduğunu şiddet görmediğini ancak psikolojik olarak etkilendiğini otobüs durağında bayanlarla herhangi bir ilişkiye girmediğini olay günü bayanların otostop çektiklerinde yolcu olarak aldığını ve seyir halindeyken yakalandıklarını beyan etmiştir.

Zabıt mümzii tanıklar dinlenmiş ve tutulan tutanakların doğru olduklarını beyan etmişlerdir.

Mahkememizin 2007/70 esas sayılı dosyasında sanıklar K.A ve H.Ö. hakkında teşhircilik suçundan TCK 225/1 maddesiyle cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de bu sanıklar hakkında tutulan 17.11.2006 tarihli tutanakta sanıkların birlikte araçları durdurdukları otostop çektikleri belirtildiğinden sanıkların

17.11.2006 tarihinde vücutlarını teşhir ettikleri konusunda somut delil olmadığından sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verilmiştir.

Mahkememizin birleşen 2008/251 esas sayılı dosyasında sanık K.A. hakkında teşhircilik suçundan TCK 225/1 maddesiyle cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de olay nedeniyle tutulan 19.11.2007 tarihli tutanakta sanık K.A.nun otonun dışarısında beklediği belirtildiğinden sanığın 19.11.2007 tarihinde vücudunu teşhir ettiği konusunda somut delil olmadığından sanık K.A.’nun beraatine karar verilmiştir.

Mahkememizin birleşen 2008/247 esas sayılı dosyasında sanık K.A. hakkında teşhircilik suçundan TCK 225/1 maddesiyle cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de bu sanık yönünden tutulan 9.2.2008 tarihli tutanakta sanığın diğer sanık H.A. ile birlikte araçları durdurdukları otostop çektikleri belirtildiğinden sanıkların 9.2.2008 tarihinde vücutlarını teşhir ettikleri konusunda somut delil olmadığından sanık K.A.’nun beraatine karar verilmiştir.

Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde; mahkememizin birleşen 2008/247 Esas sayılı dosyasında sanıklardan H.A.’ın yoldan geçen araç sürücülerine göğsünü, poposunu elleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü ve araçlara otostop çektiği, göğsünü ve poposunu ellemek ve sürücüleri göstermek suretiyle teşhircilik suçunu işlediği olay nedeniyle tutulan 17.2.2008 tarih 00.20 saatli tutanak bu tutanağı doğrulayan zabıt mümzisi tanıklar A.U ve H.B. beyanlarından anlaşıldığından sanığın eylemine uyan TCK 225 maddesiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Her ne kadar sanık H.A.’ın daha önce kasti bir suçtan dolayı mahkumiyeti mevcut değil ise de yargılama aşamasında edinilen izlenime göre sanığın ileride bu kabil bir suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından, hakkında CMK 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır.

Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde mahkememizin birleşen 2008/251 esas sayılı dosyasında sanıklardan H.A.’ın aynı dosyada sanık U.B ile Ataköy 1 I. Kısım otobüs duraklarının arkasında oto içerisinde alenen cinsel ilişkide bulunduğu olay nedeniyle tutulan 19.1 1.2007 tarihli tutanak ve sanık U.B’ın hazırlık aşamasındaki samimi beyanı karşısında duruşmadaki beyanlarına itibar edilmemiş ve sanıkların suçu işlediği kanaatine varılmıştır.

Her ne kadar sanıklar U.B ve H.A.’ın daha önce kasti bir suçtan dolayı mahkumiyeti mevcut değil ise de yargılama aşamasında edinilen izlenime göre sanıkların ileride bu kabil bir suç işlemeyecekleri konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşmadığından, haklarında CMK 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM: Yukarıda ayrıntılı gerekçesi açıklandığı üzere:

1- Mahkememizin 2007/70 esas sayılı dosyasında sanıklar H.Ö. ve K.A. hakkında teşhircilik suçundan 5237 sayılı TCK’nm 225/1 maddesi ile cezalandırılmaları için kamu davası açılmış ise de, mahkumiyetlerine yeter delil elde edilemediğinden BERAATLLRİNE,

2- Mahkememizin birleşen 2008/247 esas sayılı dosyasında sanık K.A. hakkında teşhircilik suçundan 5237 sayılı TCK’nın 225/1 maddesi ile cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediğinden BERAATİNE,

3- Mahkememizin birleşen 2008/247 esas sayılı dosyasında sanık II.A.’m sabit olan teşhircilik suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nm 225 maddesi gereğince sucun işleniş şekli, suç sebep ve saiki dikkate alınarak takdiren 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki saygılı tulum ve davranışları ve fiilden sonraki davranışları dikkate alınarak cezasından 5237 sayılı TCK’nm 62. Maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK’nm 50/1-a maddesi gereğince günlüğü takdiren 20 TL’den para cezasına çevrilerek 3000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK’nm 52/4 maddesi gereğince takdiren 15 EŞİT AYLIK TAKSİTLERLE TAHSİLİNE, Taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan cezanın tamamının tahsil edileceğinin ihtaratına

Yasal ihtarlara rağmen ödenmeyen para cezasının hapse çevrilmesine.

Şartları oluşmadığından, C’MK 231/5 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

4- Mahkememizin birleşen 2008/251 esas sayılı dosyasında sanık K.A. hakkında teşhircilik suçundan 5237 sayılı TCK’nm 225/1 maddesi ile cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de, mahkumiyetine yeterli delil elde edilemediğinden BERAATİNE,

5- Mahkememizin birleşen 2008/251 esas sayılı dosyasında sanık H.A.’ın sabit olan teşhircilik suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nm 225 maddesi gereğince suçun işleniş şekli suç sebep ve saiki dikkate alınarak takdiren 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

Sanığın duruşmadaki saygılı tutum ve davranışları ve fiilden sonraki davranışları dikkate alınarak cezasından 5237 sayılı TCK’nm 62 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK’nm 50/1-a maddesi gereğince günlüğü takdiren 20 TL’den para cezasına çevrilerek 3000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK’mıı 52/4 maddesi gereğince takdiren 15 EŞİT AYLIK TAKSİTLERLE TAHSİLİNE, Taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan cezanın tamamının tahsil edileceğinin ilıtaratına

Yasal ihtarlara rağmen ödenmeyen para cezasının hapse çevrilmesine.

Şartları oluşmadığından, CMK 231/5 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

6- Mahkememizin birleşen 2008/251 esas sayılı dosyasında sanık U.B.’ın sabit olan teşhircilik suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 225 maddesi gereğince suçun işleniş şekli suç sebep ve saiki dikkate alınarak takdiren 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki saygılı tutum ve davranışları ve fiilden sonraki davranışları dikkate alınarak cezasından 5237 sayılı TCK’nm 62 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK’mn 50/1-a maddesi gereğince günlüğü takdiren 20 TL’den para cezasına çevrilerek 3000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

Sanığa verilen para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK’nın 52/4 maddesi gereğince takdiren 15 EŞİT AYLIK TAKSİTLERLE TAHSİLİNE, Taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan cezanın tamamının tahsil edileceğinin ihtaratına

Yasal ihtarlara rağmen ödenmeyen para cezasının hapse çevrilmesine,

Şartları oluşmadığından, CMK 231/5 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Yargılama sırasında yapılan beraat eden sanıklara ilişkin ve beraat kararı verilen suçu ilişkin giderler düştükten sonra 7 davetiye gideri 31.5 TL yargılama giderinin sanık İLA.tan bir davetiye gideri 4.5 TL’nin sanık U.B.’dan tahsili ile hâzineye irat kaydına,

Dair sanıkların yokluğunda hükmün tebliğinden/tefhiminden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle temyizi kabil olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 8.5.2009.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat