Cezaevi Nakil İstemi

…. CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

         Masrafları tarafımdan karşılanmak üzere aşağıda belirtmiş olduğum ceza infaz kurumlarından birine sevkimin yapılmasını istiyorum.

         Gereğini arz ederim…./…../….

                                                                                              Adı soyadı

                                                                                              Hükümlü

 

Gitmek istediğim Ceza infaz kurumları;

1. …. Ceza İnfaz Kurumu

2. ….. Ceza İnfaz Kurumu

3. ….. Ceza İnfaz Kurumu