Mühür Bozma Suç Duyurusu

CUMHURİYET  BAŞSAVCILIĞI’NA

                                                      ADANA

ŞİKAYETÇİ       : …………… Başkanlığı

VEKİLİ              : Av. ……………

Dr.Sadık Ahmet Bulv. …….Apt.K.3/6,………….

Tlf: ………….

ŞÜPHELİ           : ……………..  (TC No: …………………..)

…………..Mah.  ……………N:131  …………..

SUÇ                     : Mühür Bozma (T.C.K.m 203 )

SUÇ TARİHİ     : 24.09.2012

   H  A  D  İ  S  E

                   1-Belediyemize bağlı  zabıta  elemanlarınca 18.09.2012  tarihinde , ………  Mah. ………….. Bulv.N:131 ………. adresinde , iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği  tespit edilen ………… Düğün Salonu  adlı iş yerinin işletmecisi …………….,   2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu’nun 7. Maddesi gereğince ceza tutanağı düzenlenerek  İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına  İlişkin Yönetmeliğin 32.maddesi gereğince iş yeri  18.09.2012 tarihinde mühürlenerek kapatılmıştır.                

2- Zabıta Ekiplerince  söz konusu işletmede 24.09.2012 tarihinde  saat 12.00’de yapılan kontrolde mührün kırılmış olduğu ve faaliyet gösterildiği tespit edilmiş ve iş yeri yeniden mühürlenerek kapatılmış ve faaliyetten men edilmiştir.                                                                                                                        

3- Mühür fekki yaparak faaliyete devam eden şüpheli hakkında şikayetçiyiz ve   şüphelinin TCK m.203 uyarınca cezalandırılmasını istiyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere mühür bozma suçunu işleyen  şüpheli hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını ve şüphelinin T.C.K.m 203 uyarınca cezalandırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 22.10.2012

                                                                  ………………Belediyesi Başkanlığı

                                                                                     Vekili

                                                                           Av. …………….

Ek: -Vekaletname

      -İşlem Evrakları

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat