Arabuluculuk eğitimi Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın akredite ettiği eği­tim kurumları tarafından verilir. Eğitimin toplam süresi 48 saatten az ola­maz (36 saat teori, 12 saat uygulama). Arabuluculuk eğitimi veren kurum­ların listesine şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.adb.adalet.gov.tr/ arabulucu/Egitim.aspx.

Arabuluculuk eğitimi 2 aşamadan oluşur: yazılı sınav ve uygulama sınavı. Arabuluculuk sınavları yılda iki kez yapılır ve Arabuluculuk Daire Başkanlı­ğı’nın web sitesinde, www.adb.adalet.gov.tr adresinde duyurulur.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!