Cevap Süresinin Kısaltılması

Madde 182 – Tahkikat hakimi müstacel hususlarda cevap müddetini azaltabilir.Hakim tarafından bu kararın esbabı mucibesi davetiyenin aslına yazılıp imza olunur

Davayı gören hakim acele hallerde-cevap süresini azaltabilir.Şayet hakim cevap sü­resini kısaltmış ise bunun gerekçelerini ara kararına ve çıkarılan davetiye ye yazmak zorun­dadır.

Duruşma Gününün Verilmesi

Madde 183 – Memaliki ecnebiyede veya mahkemenin dairei kazası veya bulundu­ğu şehir haricinde ikamet edenlerle ikametgahı meçhul bulunanlar hakkında yapılacak tebliğde hangi gün ve saatte mahkemede bulunulacağı ve cevap müddeti tahkikat hakimi tarafından tayin olunur.

Taraflara çıkarılan dava ile ilgili davetiyeye, davanın hangi gün nerede, hangi mah­kemede, saat kaçta görüleceğinin açıkça yazılması gerekir. Bu durumda hakim cevap süre­sini kendisi belirler.

Cevap Süresinin Kısa Olması

Madde 184 – Müstacel hususattan başka hallerde kanunen muayyen cevap müd­detinden az bir müddet tayin edilmiş ise müddeaaleyh cevap vermeğe mecbur değildir. Bu suretle tahkikat hakimi cevap için yeni bir mühlet tayin eder.

Acele haller dışında, yasanın belirlediği süreden daha az bir süre verilmiş ise davalı cevap vermek zorunda değildir.Bu durumda davayı gören hakim yeni bir önel verir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat