Avukatlar İçin Örnek Yetki Belgesi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Avukatlar İçin Örnek Yetki Belgesi

YETKİ BELGESİ

YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT/

AVUKATLIK ORTAKLIĞI                          :

Baro ve Sicil No                                                 :

Vergi Dairesi ve Sicil No                                 :

Adres                                                                    :

YETKİLİ KILINAN AVUKAT                    :

Baro ve Sicil No                                                 :

Vergi Dairesi ve Sicil No                                 :

Adres                                                                    :

VEKİL EDEN                                                     :

Ad ve Soyadı                                                      :

Adres                                                                    :

Dayanak Vekaletname/Vekaletnameler

Noter Tarih ve Yevmiye No                           :

YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI               :

Bu yetki belgesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nu değiştiren 4667 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile 56. maddesine eklenen hüküm uyarınca, vekaletname yerine geçmek üzere, tarafımdan düzenlenmiştir.

……/…../……

Avukat/Avukat Ortaklığı

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat