Cevap dilekçesinin verilmesi

MADDE 126- (1) Davalı, cevap dilekçesini, davanın açılmış olduğu mah­kemeye verir.

  • Cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklenir.
  • Cevap dilekçesi, havale edildiği tarihte verilmiş sayılır.
  • Cevap dilekçesinin örneği mahkeme tarafından davacıya tebliğ edilir.

Cevap dilekçesinin verilmesi Açıklama

  1. maddede, cevap dilekçesinin verilmesi usulü düzenlenmiştir.

Cevap dilekçesinin verilmesi, kural olarak dava dilekçesinin mahke­meye verilmesi gibidir. Davalı, cevap dilekçesini, davanın açılmış olduğu mahkemeye verir (HMK md. 126/1). Cevap dilekçesinin süresi içinde, gön­derilme ve tebliğ masrafları yatırılarak, davanın açılmış olduğu mahkemeye sunulmak üzere, başka bir yer mahkemesine verilmesi de mümkündür.

Cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklenir (HMK md. 126/2). Örneğin davacı bir kişi ise cevap dilekçesinin iki nüsha olarak veerilmesi gerekir. Davaya bakacak olan mahkeme tarafından, cevap dilekçesinin aslı dosyaya konur ve örnekler davacı veya davacılara tebliğ edilir. Cevap dilekçesi herhangi bir harca tabi değildir. Ancak davalı, cevap dilekçesinin davacıya tebliği için gerekli posta (tebliğ) giderini ödemekle yükümlüdür. Tatilde de cevap dilekçesi verilebilir (HMK md. 103/3).

Cevap dilekçesi, havale edildiği tarihte verilmiş sayılır. Diğer bir deyişle, cevap dilekçesinin verildiği tarih, hakimin havale tarihidir. Hakimin, havale sırasında cevap dilekçesine eklenmesi gerekli örneklerinin mevcut olup olmadığını gözetmesi gerekir. Cevap dilekçesi mahkeme kaleminde esas defterine kaydedilir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat