Cevap Dilekçesinin Süresinde Verilmemesi

MADDE 128- (1) Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, da­vacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.

Cevap süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını, yani davayı inkar etmiş sayılır (HMK md. 128). Bu durumda davalı, davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıaların doğru olmadığını HMK’nun 191. maddesi uyarınca ispat etmeye ve bunun için karşı delil göstermeye yetkilidir. Savunma ge­nişletme yasağı (HMK md. 141) ve istisnaları, süresinde cevap vermemiş olan davalı hakkında da uygulanır. Buna göre, süresinde cevap dilekçe vermemiş olan veya süresi geçtikten sonra cevap dilekçesi veren davalının sonradan bir defi (örneğin zamanaşımı defi) veya vakıa ileri sürmesi, sa­vunmayı genişletme yasağına tabidir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat