ÇEKLERE ÖDEME YASAĞI KONULMASI TALEBİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

ÇEKLERE ÖDEME YASAĞI KONULMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

DAVACI                       :

 

VEKİLLERİ                  :

                                                                                      

 

KONU                          : Çeklere ödeme yasağı konulması istemidir.

 

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimiz …………… bankasının ……… şubesinden …………… nolu hesaptan aldığı çek koçanını kaybetmiştir.

 

2- Kaybolan çek koçanında hiç kullanılmamış …. adet çek yaprağı mevcuttur. Çek yapraklarına ait seri numaralar………………… şeklindedir.

 

3- Bu çek yapraklarının kötüniyetli üçüncü şahısların eline geçmesi ve doldurularak kullanılması hallerinde, müvekkilimiz mağdur olacaktır. Bu çeklerin bankaca ödenmemesi için tedbir kararı istemek zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : TTK md. 757 vd., HMK ve İlgili Diğer Mevzuat.

DELİLLER                   : Banka Kayıtları, Her Türlü Yasal Deliller.

TALEP SONUCU         : Açıklanan nedenlerle, müvekkilimizin ileride güç durumda kalmaması bakımından, yukarıda seri numaraları verilmiş bulunan çek yaprakları ile ilgili olarak bankaca ödeme yapılmaması için tedbir kararı verilerek, bankaya bildirilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat