ÇEVİRİ ESER YAYIM SÖZLEŞMESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

ÇEVİRİ ESER YAYIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme … ile … arasında çevirenin ve yayıncının karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek maksadıyla düzenlenmiştir.

2- Kapsam

Bu Sözleşme ile çeviren ….. taslak sayfa ve ….. bölümden oluşan ….. isimli çeviri türündeki eserinin ….. adedi için, basım, işleme, çoğaltma, yayım ve satış hakkını Yayınevine vermeyi kabul eder.

3- Çevirenin Hakları

Yayınevi, yapıtın basımında çevirenin adının yapıtta yer almasını sağlayacaktır.

Yayınevi, teknik ve baskı işlemlerinin gerektirdiği değişikliklerin dışında, yapıtın tümü veya bir bölümünde çevirenin izni olmaksızın herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

Yayınevi çevirene yapıtın basımından sonra, telif hakkı olarak Yayınevi Telif Ücretleri Şartnamesi’ne göre baskı sayısını ve kitabın yayınevi üyelerine satış fiyatını dikkate alarak ….. TL. tutarında telif ücreti ödeyecektir. Çevirene talebi halinde, Sözleşme’nin imzalanması ve Yayınevi Yönetim Kurulu’nun onaylaması durumunda, hesaplanan telif ücretinin dörtte biri (1/4’i) oranında ….. TL. tutarında avans niteliğinde ön ödeme yapılacaktır. Kitabın baskısı tamamlandıktan ve hesaplanan kesin telif ücretinden ön ödeme çıkarıldıktan sonra arta kalan kısım en geç ….. (…..) ay içinde çevirene ödenecektir.

Yayımlanan yapıtın ilk baskısından çevirenin ….. adet ücretsiz kitap hakkı olacaktır.

Kitap, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç ….. (…..) ay içerisinde basıma hazır hale getirilerek yayınevine teslim edilecektir.

Yapıtın daha önceki baskılarına ilişkin çevirenin Yayın Evleri ile gerçekleştirdiği tüm anlaşmalardan doğan yasal yükümlülükler çevirene aittir.

Asıl yapıtla, çeviri yapıt arasındaki değişikliğin sorumluluğu çevirene ait olacaktır.

4- Yayıncının Hakları

Yayınevi, bu Sözleşme ile kendisine terk edilmiş yapıtı ….. yıl için yayımlamak hak ve serbestisine sahip olacaktır. Yayınevi bu süre içinde, madde 3’de adedi belirlenmiş yayın hakkını bir veya birden çok defada kullanabilecektir.

Çeviren veya varisleri, yayınevine terk edilen yapıtın tümü veya bir bölümünde, yayınevinin zararına herhangi bir tasarrufta bulunamayacaktır. Yapıtı düzeltme ve iyileştirme yoluyla kendi nam ve hesabına veya bir başka yayıncı ile anlaşarak yayınlamayacaktır. Çevirenin iyileştirme ve düzeltme hakkı saklı olup, düzeltilmiş ve iyileştirilmiş veya mevcudu tükenen yapıtın yayın hakkı da … yıl süreyle yayınevine ait olacaktır. Çeviren bu sürede yayınevinden izin almaksızın bir başka yayınevi ile anlaşarak kitabının basım ve yayım hakkını devredemez.

Çeviren, Sözleşme hükümlerine uymamaktan dolayı, yayınevi aleyhine meydana getirdiği zararı ödemekle yükümlüdür.

Bu Sözleşme, 4 (dört) ana maddeden oluşup, üç (3) nüsha olarak düzenlenmiş .. / .. / …. tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

Çeviride Bulunması Gereken Özellikler

Metinlerde açık ve yalın bir dil ve ülkemizde yaygın olan teknik terimler kullanılacaktır. Karşılığı henüz dilimize yerleşmemiş sözcüklerin yanına ayraç içinde özgün sözcük yazılacak ve yapıtın basımında önceki düzeltimi sırasında karşılıkları bulunanlar yerlerine konacak veya ayraca alınan sözcüklere gerek yoksa kaldırılacaktır.

Çeviriler aslına tamamen bağlı kalarak yapılacak, yabancı birimler zorunluluk yoksa SI birimlerine çevrilecek veya yapıtın sonunda bir çevrim tablosu eklenecektir.

Yapıtın aslındaki bütün işaretler ve kısaltmalar yayınevinin mevzuatına uygun olacaktır.

Çevrilecek yapıttaki bütün şekil ve grafikler yapıtın aslından kesilecek, yalnız uçlarından ve bozulmayacak şekilde yapıştırılacaktır. Bu şekil ve grafiklerin üzerindeki özgün yazıların çevirileri aydınger üzerine yazılarak şekil ve grafiklerin üzerine yalnız bir kenarından yapıştırılacaktır.

Çeviri yapanlar yapıtlarını A4 ölçüsünde beyaz bir kağıda daktilo veya bilgisayar kullanarak iki (2) örnek olarak yazacaklardır. Yazılacak çevirinin yazı, şekil, grafik ve cetvelleri yapıtın aslında olduğu gibi düzenleyecektir. Her yaprağın sağ üst köşesine bir sıra numarası ve üst ortasına da kitaptaki sayfa numarası konacaktır. Bir yaprağın kitabın bir sayfasına sığdırılmaması durumunda geri kalan kısım diğer bir yaprağa yazılır. Bu yaprağa da birinci sayfadaki numaralar konur ve bir bolü işareti altına iki yazılır. İkinci sayfanın tamamen dolmaması durumunda dolduğu yerin altına enine bir çizgi çizilerek bu çizginin altına ondan sonraki kitap sayfasının numarası yazılacaktır.

İçindekiler kısmı kitabın çevirisi tamamlandıktan sonra çeviren tarafından düzenlenecektir.

Çeviri süresi yayınevi tarafından belirlenecektir.

Özürsüz olarak madde 4’e uymayanlara ve kendisine verilen sürenin sonunda yaptığı çevirinin tümünü göndermeyenlere yayınevi tarafından (…..) ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Bu süre sonunda da sonuç alınmazsa bu çeviri işini yayınevi başkasına verebilir ve ilk yükümlüler hiçbir hak isteminde bulunamazlar. Yayınevinin verdiği kitapları geri getirmeyenler, kitapların o günkü ederinin ….. (…..) katı tutarında para ödemek zorundadır. .. / .. / ….

Yayınevi                                                               Çeviren

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat