ÇEK İPTALİ VE ÖDEME YASAĞI KARARININ DEVAMI TALEBİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ÇEK İPTALİ VE ÖDEME YASAĞI KARARININ DEVAMI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

../../….

 

DAVACI                       :

 

VEKİLLERİ                  :

                                     

KONU                          : Çek İptali ve Ödeme Yasağı Kararının Devamı Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimiz ………TL alacağına karşılık olarak aldığı ve hamili bulunduğu;

2- Keşidecisi ………… den aldığı hamiline yazılı …… Bankası, ……. Şubesinin, …….. Hesap, …… Seri Nolu, ../../…. Keşide Tarihli ……….TL  ve ……. Seri Nolu ../../…. Keşide Tarihli, ………..TL’lik iki adet çeki düşürmüş veya çaldırmıştır.

3- Çekler müvekkilimizin yedinde bulunduğu sırada çalınmış veya kaybolmuş bulunduğundan tahsilatı mümkün olmamakta, bu durum da müvekkilimizin mağduriyetine neden olmaktadır.

4- Çek bedellerinin talep edilebilmesi bakımından çeklerin iptaline karar verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER    : TTK.m.757 vd., HMK ve Sair Mevzuat

DELİLLER                   : Banka Kayıtları, Çek Fotokopileri, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller.

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

 

TALEP SONUCU         : Yukarıda arz edilen nedenlerle müvekkilimizin ileride telafisi imkansız zararlara uğramasının önlenmesi bakımından elinden rızası hilafına çıkan dökümü yapılan iki adet çekin iptaline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat