Çek İptali Davası Dilekçesi

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                   

(İhtiyati Tedbir İstemlidir)

 

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

DAVA KONUSU              :Dava konusu çekin kaybolması sebebiyle  iptali ve öncelikle tedbir

kararı verilmesi talebidir.

 

OLAYLAR                       :

1-

2-

3-

4-Çek hamile yazılı olduğu için çalan kişinin çek karşılığını bankadan tahsil etme tehlikesi söz konusudur.

5-Bu konularda zabıtaya gerekli ihbarda bulunulmuş,ve ayrıca çekin bankadan tahsilini önlemek için ödeme yasağı konulmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.T.K.,T.B.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :Banka Kayıtları,Çek keşidecisinin ifadesi,ihbar dilekçesi,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Öncelikle dava konusu çek hakkında ödeme işlemlerinin durdurulması konusunda dosya üzerinden ihtiyati tedbir kararı verilmesine,

2-…………Bankası ………şubesine ait ………….hesap nolu ………çek nolu ………….bedelli ………. keşide tarihli dava konusu çekin iptaline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ                .:

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...