Çek İptali Davası Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                   
(İhtiyati Tedbir İstemlidir)
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
DAVA KONUSU              :Dava konusu çekin kaybolması sebebiyle  iptali ve öncelikle tedbir
kararı verilmesi talebidir.
 
OLAYLAR                       :
1-
2-
3-
4-Çek hamile yazılı olduğu için çalan kişinin çek karşılığını bankadan tahsil etme tehlikesi söz konusudur.
5-Bu konularda zabıtaya gerekli ihbarda bulunulmuş,ve ayrıca çekin bankadan tahsilini önlemek için ödeme yasağı konulmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.T.K.,T.B.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Banka Kayıtları,Çek keşidecisinin ifadesi,ihbar dilekçesi,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Öncelikle dava konusu çek hakkında ödeme işlemlerinin durdurulması konusunda dosya üzerinden ihtiyati tedbir kararı verilmesine,
2-…………Bankası ………şubesine ait ………….hesap nolu ………çek nolu ………….bedelli ………. keşide tarihli dava konusu çekin iptaline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ                .:
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat