Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaç Ticareti Suçu

Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaç Ticareti Suçu

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNDEN FAYDALANAN HÜKÜMLÜNÜN CEZANIN İNFAZI SIRASINDA YENİDEN DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNDEN FAYDALANAMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
1.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 1850
Karar: 2016 / 1804
Karar Tarihi: 06.04.2016

ÖZET: Hükümlünün cezasının infazı sırasında en fazla bir yıl süreyle denetimli serbestlik serbestlik tedbirinden faydalanabileceği, …. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile verilen bir yıl sekiz ay hapis cezasının infazı sırasında 06.11.2013-06.11.2014 tarihleri arasında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirinden faydalanan hükümlünün, daha sonra kesinleşerek infaza verilen …Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile hükmedilen bir yıl sekiz ay hapis cezasının infazı sırasında yeniden denetimli serbestlik tedbirinden faydalanamayacağı gözetilmeksizin itirazın bu nedenle kabulü yerine, reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

(5275 S. K. m. 105/A) (5271 S. K. m. 309)

Dava ve Karar: … Asliye Ceza Mahkemesinin 06.01.2009 tarih ve 2007/539 Esas-2009/8 sayılı kararı ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükümlü …’nun, cezasının denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle infazına dair… İnfaz Hakimliğinin 06/11/2013 tarih ve 2013/1557 esas, 2013/1570 sayılı kararına müteakip, cezasını infaz ederek 06.01.2014 tarihi itibariyle şartla tahliye edilmesine dair …. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14.11.2014 tarihli ve 2014/380 değişik iş sayılı kararından sonra, bihakkın tahliye tarihi dolmadan kesinleşerek infaza verilen …. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.01.2013 tarih ve 2012/292 Esas, 2013/26 sayılı kararı ile hükmedilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının, hükümlünün yeniden denetimli serbestlik tedbirinden faydalanma talebinden bulunması üzerine, hükümlünün cezasının koşullu salıverme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına dair … İnfaz Hakimliğinin 08/05/2015 tarih ve 2015/499 esas, 2015/503 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin … Ağır Ceza Mahkemesinin 24/06/2015 tarihli ve 2015/307 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;
Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 20.01.2014 tarihli ve 2013/12924 esas, 2014/467 sayılı kararın da belirtildiği üzere, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesi gereğince hükümlünün cezasının infazı sırasında en fazla 1 yıl süreyle denetimli serbestlik serbestlik tedbirinden faydalanabileceği, …. Asliye Ceza Mahkemesinin 06.01.2009 tarih ve 2007/539 Esas-2009/8 sayılı kararı ile verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının infazı sırasında 06.11.2013-06.11.2014 tarihleri arasında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirinden faydalanan hükümlünün, daha sonra kesinleşerek infaza verilen …Asliye Ceza Mahkemesinin 28.01.2013 tarih ve 2012/292 Esas, 2013/26 sayılı kararı ile hükmedilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının infazı sırasında yeniden denetimli serbestlik tedbirinden faydalanamayacağı gözetilmeksizin itirazın bu nedenle kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu … Bakanlığının 09.12.2015 tarih ve 94660652-105-33-9538-2015 E.25930/81498 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25.01.2016 tarih ve 2015/407209 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sonuç: Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, …Ağır Ceza Mahkemesinin 24.06.2015 tarihli ve 2015/307 değişik iş sayılı kararının CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 06.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat