BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ DAVA DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BOŞANMA TANIMA VE TENFİZ DAVA DİLEKÇESİ

            ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TENFİZİ İSTEYEN   :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF          :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Tanıma ve tenfiz istemidir.
AÇIKLAMALAR      :
  • Müvekkilim ile karşı taraf ………….. tarihinde evlenmiştir. Nüfus kayıtlarında, …. ili, ….. ilçesi, …. mahalle/ köyü, … cilt, …. aile sıra, …. sıra numarasında kayıtlıdır.
  • Taraflar ….., ….. Asliye Hukuk Hakimliği (Aile Mahkemesi)’nin Esas No: ………….. ve …………. karar tarihli kararı ile boşanmışlardır. Mahkemenin kararı taraflara tebliğ edilmiş ve …………… tarihinde kesinleşmiştir.
  • Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için mahkemenizce yabancı mahkeme kararının tanınmasıyla tenfizini ve müvekkileme ait nüfus kaydının bu karar doğrultusunda düzeltilmesini istemekteyiz.

DELİLLER                : Mahkeme kararı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış onaylı çevirisi, nüfus kayıtları ve sair tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER :        HMK, TMK ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU        :Yukarda belirtilen ….., …. Asliye Hukuk Hakimliği (Aile Mahkemesi)’nce verilen boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için mahkemenizce tanınmasına ve tenfizine ve müvekkilimize ait nüfus kaydının bu karar doğrultusunda düzeltilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

TENFIZ İSTEYEN VEKILI

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat