BOŞANMA TALEBİ – TERK NEDENİYLE

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

BOŞANMA TALEBİ – TERK NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Terk Nedeni ile Boşanma Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalı …/…/…… tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten çocukları bulunmamaktadır. Evlilik birliği kurulduktan sonra çeşitli konularda anlaşmazlıklar ve tartışmalar meydana gelmiştir.
  2. Davalı evde bir tartışma olsa hemen evi terk ederek anne ve babasının yanına dönmektedir. Müvekkilim de aile büyüklerinin araya girmesi ile eşi ile barışmakta ve tekrar onu alarak müşterek eve getirmektedir.
  3. Müvekkilim yılbaşı gecesini evde geçirmek eşi ise dışarıda geçirmek istemiştir. Aralarında çıkan tartışma neticesinde davalı yılbaşı gecesi müşterek evi terk etmiştir. Müvekkilimin barışma girişimleri sonuçsuz kalmış ve eşi müşterek evlerine dönmemiştir. Eşinin evi terk ettiği tarihten itibaren … ay geçtikten sonra, eşinin eve dönmesi için ……………………. Aile Mahkemesine müracaat ederek eve dön ihtarı göndermiştir.
  4. Müvekkilimin dön ihtarı samimi, davet ettiği ev müşterek oturdukları ev olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına uygun dayalı döşeli bir evdir. Müvekkilim dön ihtarı ile birlikte eşinin eve dönmesi için mahkeme tarafından uygun görülen parayı da PTT havalesi ile konutta ödemeli olarak göndermiştir.
  5. Mahkeme ihtarına rağmen kendisine verilen iki aylık süre içinde müvekkilin eşi eve dönmemiştir. Tanıdıklar vasıtası ile gönderdiği haberle de artık eve dönmeyeceğini bildirmiştir. Evlilik birliği birlikte yaşamayı gerektirir. Bundan dolayı bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  İhtarname, PTT Havale Dekontu, Nüfus kayıtları, tanık, yemin ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  MK. md. 164 HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, evi terk eden ve haklı bir neden olmadığı halde ortak konuta dönmeyen davalıya karşı açmış olduğumuz davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

Ek                          :

– Nüfus aile kayıt tablosu

– Vekaletname

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat