BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ DİLEKÇESİ

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ KARARLARINA KARŞI TEMYİZ DİLEKÇESİ

YARGITAY (…) DAİRESİ’NE Sunulmak Üzere

 (…) CEZA MAHKEMESİ’NE

TEMYİZ EDEN

SANIK :                       ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

                                    Adres:    …………………………………….

 

VEKİLİ :                    Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

MÜŞTEKİ :               ……………………. …………………………

Adres:    ……………………………………..

VEKİLİ :                    Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

TEBELLÜĞ T. :…/…/…

TALEP KONUSU :   Bölge Adliye Mahkemesi (…) Ceza Dairesinin … tarih, … Esas, … Karar sayılı kararının bozulması istemi ile temyiz nedenlerimizin sunulması dileğidir.

TEMYİZ NEDENLERİ :  … Ceza Mahkemesinin … tarih ve … esas, …. karar sayılı ilamı ile müvekkilimin mahkumiyetine karar verilmiş olup, verilen bu karar istinaf talebimiz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (…) Ceza Dairesinin … tarih, … Esas, … Karar sayılı ilamı ile ………………………..gerekçesi ile hükmün onanmasına karar verilmiş olduğundan verilen kararı temyiz etme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : CMK. md. 286. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (…) Ceza Dairesinin … tarih, …  Esas, … Karar sayılı ilamının bozulmasına karar verilmesini, temyiz eden vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

TEMYİZ EDEN VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat