BOŞANMA – PEK FENA MUAMELE NEDENİYLE VE NAFAKA İSTEMİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BOŞANMA – PEK FENA MUAMELE NEDENİYLE VE NAFAKA İSTEMİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

 

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

 

DAVALI                       :

KONU                          : Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma ve Nafaka Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimiz davalı ile 8 yıldır evlidir. Evlilik nüfus kayıtları ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra Nodadır. Evliliklerinden ………………. isimli …. adet çocukları bulunmaktadır.

 

2- Davalı son iki yıldan bu yana işsiz de kalmasından kaynaklanan bir bunalıma düşmüştür. Hemen her gece eve içkili olarak gelmekte, gerek eşini ve gerekse çocuklarını dövmektedir. Ayrıca gerek müvekkilimize ve gerekse müvekkilimizin ailesine ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler etmektedir.

 

3- Kavgalarına çoğu kez aynı apartmanda oturan komşuları da tanık olmuş, birkaç kez müvekkilimiz çocukları ile birlikte komşularına sığınmak zorunda kalmıştır. Araya girenler davalıyı çeşitli defalar uyarmışlar ancak davalı hareketlerini düzeltmemiş ve kendi kusurlu hareketleri nedeni ile bozulan evlilik birliğinin tekrar eski haline gelmesi mümkün olmamıştır.

 

4- Davacının süren tavırları bu evlilikten beklenen faydanın artık sağlanamayacağını göstermektedir. Bu sebeple müvekkilimizin davalıdan boşanmasına karar verilmesini talep zorunluluğu doğmuştur.

5- Davalının yaşam düzeni çocukları ile de ilgilenemeyeceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle üç çocuğun velayetinin de davacıya verilmesini, davalı tarafından, davacı için aylık …………….TL, her bir çocuk için de ……………..TL olmak üzere aylık toplam ……………TL nafaka ödenmesine karar verilmesini istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER    : HMK, MK. Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                   : Nüfus Kaydı, Tanıklar ve Her Tür Kanıt.

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

İSTEM SONUCU         : Açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının  velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık …………TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık ………….TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat