BOŞANMA – İLK DAVANIN KESİNLEŞMESİ ÜZERİNDEN ÜÇ YIL GEÇMESİ NEDENİYLE

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

BOŞANMA – İLK DAVANIN KESİNLEŞMESİ ÜZERİNDEN ÜÇ YIL GEÇMESİ NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

 

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Kesin hüküm nedeni ile boşanma istemidir.

 

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilimiz davalı ile 8 yıllık evlidir. Evlilik Nüfus kaydı ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra Noda olup, evliliklerinden …. yaşında bir çocukları bulunmaktadır. Yaklaşık 3 yıl düzgün giden evliliklerinde davalının işsiz kalması ile huzur kalmamıştır.

 

2- Müvekkilimiz …… yıl önce boşanmak üzere …………….. mahkemesinde dava açmıştır. …./…. Esas sayılı dosya ile görülen dava, mahkemenin ../../…. tarihli ve …./…. karar sayılı kararı ile reddedilmiştir. Karar taraflara tebliğ edilerek kesinleşmiştir.

 

3- Red kararının kesinleşmesinden bu yana TMK’nın 166/son maddesinin aradığı 3 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu süre içerisinde taraflar tekrar bir araya gelmemiş olup evlilik birliği yeniden kurulamamıştır. Bu sebeplerle müvekkilimizin davalıdan boşanmasına karar verilmesini istemek zarureti doğmuştur.

YASAL NEDENLER      : 4721 Sayılı TMK.m.166/son, HMK ve İlgili Mevzuat.

 

KANITLAR                   : Dava Dosyası, Tanıklar, Her türlü yasal kanıt.

 

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

 

İSTEM SONUCU         : Açıklanan nedenler ile evvelce açılan ve reddedilen boşanma davasının üzerinden TMK’nın 166/Son gereği 3 yıl geçmesine rağmen taraflar bir araya gelemediğinden ve evlilik birliğinin devam etmesi de imkansız olduğundan boşanmalarına, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat