BOŞANMA – ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE – 1

Temyiz edilen hukuk dosyasının Yargıtay'daki aşamaları nelerdir?

BOŞANMA – ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Geçimsizlik Nedeni ile Boşanma Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilem ve davalı …/…/… tarihinden bu yana evli olup tarafların çocukları bulunmamaktadır. Müvekkilem ve davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Çevrenin de araya girmesi ile taraflar şiddetli geçimsizlik mevcut olduğu halde anlaşmaya çalışmıştır. Fakat son zamanlarda davalı ve müvekkilem arasındaki geçimsizlik tarafların hayatlarını çekilmez hale getirmiştir.
  2. Müvekkilem, davalının olumsuz davranışlarını yıllardır görmezden gelmiştir. Zaman zaman meydana gelen kavgalar neticesinde aile büyüklerinin araya girmesi ile evlilik birliği bugüne dek sürdürülebilmiştir. Ancak gün geçtikçe evlilik birliği daha da çekilmez bir hal almış ve evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur.
  3. Taraflar uzun süredir ayrı yaşamaktadırlar. Taraflar birbirlerini görmeye bile tahammül edemez hale gelmişlerdir. Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, tanık ve sair yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER          :  MK. md. 166 vd. HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sunulan nedenlerle, davamızın kabulü ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşlerin boşanmalarına, karar verilmesini saygılarımla vekil eden adına arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat