BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                                  ../../….

 

 

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

                           

KONU                          : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Talebi.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilem ile davalı evli olup, evlilik kayıtları ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi/Köyü, …/.. Cilt, .. Sayfa, … Kütük Sıra No.dadır. Tarafların bu evliliklerinden çocukları olmamıştır.

2- Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir. Müvekkilem iyiniyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışsa da, bunda başarılı olamamış ve her geçen gün eşinden daha da uzaklaşmıştır. Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Boşanmaya sebep olan olaylarda müvekkilemin herhangi bir kusuru mevcut değildir.

4- Öte yandan, herhangi bir geliri bulunmayan ve boşanmayla yoksulluğa düşecek olan müvekkilemin bu mağduriyetinin giderilmesi için lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerekir.

5- Bu sebeple tarafların boşanmasına ve müvekkilem yararına yoksulluk nafakasına  hükmedilmesine karar verilmesini talep zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK.m.166, HMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                   : Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından boşanmalarına, müvekkilem yararına aylık ….TL yoksulluk nafakasına, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

 

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat