BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE – 4

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE – 4

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma talebimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilem, evlenme tarihinden itibaren yaklaşık …… ay davalı ile birlikte yaşamış, birlikte yaşadıkları bu zaman içinde davalı eş müvekkilime “kendisi ile severek, isteyerek evlenmediğini sadece yurtdışına gitmek için evlendiğini” söyleyerek müvekkilemi rencide etmiştir. Davalının bu ve benzeri küçültücü söylemleri nedeniyle taraflar arasında yaşanan tartışmalar kavga boyutuna ulaşmıştır.
  2. Müvekkilem yaşanan olayları takiben yaşamını sürdürdüğü ……….’ya geri dönmüş, davalı ile bu tarihten itibaren ayrı yaşamışlardır. Aile birliği, şiddetli geçimsizlik nedeni ile temelden sarsılmış olup, eşlerin bir araya gelme imkânı kalmamıştır. Bu nedenle boşanma talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus aile kayıt tablosu ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  MK. md. 166/1 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda sunulan nedenlerle davamızın kabulü ile evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile tarafların boşanmalarına, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Ek: Nüfus kaydı, vekaletname.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat