BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE – 5

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE – 5

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı ile davalı …. yıldır evlidirler ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Davalı ve davacının ruh ve karakterleri birbirine uygun olmadığı için düğün yapılamamış ve karı koca olamamışlardır. Ve davalı yurtdışına gitmeyi de reddedince, birbirlerinden iyice kopmuşlardır. Müvekkilimin evlenmeden önceki kız arkadaşı ile olan ilişkisini davalı sürekli kıskanmış ve müvekkilimi sürekli aşağılamış ve hakaretlerde bulunmuştur.
  2. Müvekkil de yaşadığı bu olaylar nedeniyle davalıyla ilgisini kesmiş, ….. yıldır da aramamıştır. Davacı kocalık, davalı da hanımlık görevlerini yerine getirmemiştir. Sevgi ve saygı olmadığı için ortak hayat taraflar için çekilmez hale gelmiştir ve aralarında güven ortamı oluşturulamamıştır. Sevgi, saygı ve güven ortamı oluşturulamadığından ve evliliğin fiilen bitmesi nedeniyle işbu boşanma davasını açma zarureti doğmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, tanık vs. deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 166/1 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile tarafların Medeni Kanunun 166. maddesine göre şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanmalarına karar verilmesini, yargılama masraf ve giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat