BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE ANLAŞMALI BOŞANMA

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİYLE ANLAŞMALI BOŞANMA

……. MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

DAVACI                       :

VEKİLİ                        :

DAVALI                       :

KONU                          : Evlilik  Birliğinin  Temelinden  Sarsılması  Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilim ile davalı evli olup, evlilik kayıtları ……… İli, …….. İlçesi, ……… Mahallesi, …/… Cilt, …. Sayfa, …. Kütük Sıra No.dadır. Tarafların bu evliliklerinden ………..  isimli …. adet çocukları mevcuttur.

2- Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir.

3- Taraflar iyiniyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her geçen gün birbirlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

4- Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Davalı eş de aynı düşüncededir. Taraflar aralarında ekte sunulan ../../….. tarihli protokol düzenleyerek boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında anlaşma yapmış bulunmaktadırlar.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK166/3, HMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                   : Nüfus Kayıtları, Tanık, Protokol ve sair deliller.

TALEP SONUCU         : Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden ../../…. tarihli protokol de göz önünde bulundurularak tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL

…/…/….

ile  aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup, aralarında iş bu protokol tanzim edilmiştir.

Bu protokol gereğince ;

1–    ile  karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,

2–    ,  ‘te bulunan her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulunduğu eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başka alacağı olmadığını kabul eder. Aynı şekilde ‘ın da, ‘tan herhangi bir eşya alacağı yoktur.

3–    Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.

4–    Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol  tarafından açılacak boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

 

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat