TCK m. 301 nedir?

BOŞANMA DAVASI

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILDIĞI

SONUCUN GERÇEKLEŞMESİNDE HER İKİ TARAFIN DA KUSURLU OLDUĞU
KADININ BOŞANMA DAVASININ KABULÜ GEREKİRKEN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU
HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
2.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 74
Karar: 2015 / 14162
Karar Tarihi: 01.07.2015

ÖZET: Gerçekleşen olaylar göz önüne alındığında; evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Bu sonucun gerçekleşmesinde her iki taraf da kusurludur. Her iki taraf da boşanma isteğiyle dava açtığına göre, kadının boşanma davasının da kabulü gerekirken, reddi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

(4721 S. K. m. 166)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-davacı kadın tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Mahkemece davalı-karşı davacı kadın kusurlu kabul edilerek, davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davası kabul edilip, davalı-karşı davacı kadının boşanma davası reddedilmiştir. Ne var ki; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacının mahkemece kabul edilen kusurları yanında, davacı-karşı davalı erkeğin de güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, eşini istemediğini, sevmediğini söylediği anlaşılmaktadır.

Gerçekleşen bu olaylar göz önüne alındığında; evlilik birliği temelinden sarsılmıştır. Bu sonucun gerçekleşmesinde her iki taraf da kusurludur. Her iki taraf da boşanma isteğiyle dava açtığına göre, kadının boşanma davasının da kabulü gerekirken, yazılı şekilde reddi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre yeniden hüküm kurulması gerekli hale gelen davacı-davalı erkeğin boşanma davası ve fer’ilerine ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 01.07.2015

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat