BOŞANDIĞI EŞİN SOYADINI KULLANMA İZİN TALEBİ DİLEKÇESİ

TCK m. 221 nedir?

BOŞANDIĞI EŞİN SOYADINI KULLANMA İZİN TALEBİ DİLEKÇESİ

                        ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                     :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Soyadı kullanmaya izin talebidir.
AÇIKLAMALAR      :
  • Davacı müvekkil ile davalıyla ………. tarihinde evlenmiş, bu evlilikten müşterek çocuk dünyaya gelmiş, ……… tarihinde aralarındaki anlaşmazlığın şiddetli geçimsizliğe dönüşmesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sonucu aile birliğini devam ettirmeleri mümkün olamayacağından boşanmalarına karar verilmesi için dava açılmıştır. …… Mahkemesinin ………. Esas ……… Karar sayılı ………. tarihli ilamıyla tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.
  • Davacı uzun yıllardır taşıdığı bu soyadı ile tanınmış olduğundan, eski eşinin soyadını kullanmaya devam etmek istemektedir.

DELİLLER                : …. Mahkemesinin …….. E…… K. ……. tarihli kararı, nüfus kayıtları, tanık beyanı ve yasaca geçerli her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER :        HMK, TMK ve ilgili tüm mevzuat.

TALEP SONUCU      :           Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile …….. davacının boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. …/…/…

Davacı Vekili

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat