BOŞANMA – ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BOŞANMA – ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                                              ihtiyati tedbir talpelidir.

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası ve fer’i sonuçları
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davacı ile davalı ……… yılında evlenmişler ve bu evliliklerinden ……..isminde bir kızları olmuştur. Davalı, sürekli kahve alışkanlığı olan, evine geç gelen birisidir. Müvekkile ve ailesine karşı sevgi, saygı ve ilgi göstermediği gibi davacıya şiddet ve tehdit uygulayarak evlilik birliğinin sona ermesine yol açmıştır. Aynı zamanda davalı, sebepsiz yere kıskançlık göstermiş, müvekkilimi iş yerindeki arkadaşlarından dahi kıskanmış ve müvekkilimi işyerinde tartaklamış, ortalığa saldırmıştır. Bu yüzden yaklaşık iki ay önce davalı, müvekkilimi darp ve hakaret edip evden kovmuş, müvekkilimde rapor alarak ……….’a ailesinin yanına sığınmıştır. Davalı müşterek çocuğa el koymuştur. Yaklaşık iki aydır da davalı, çocuğu annesine göstermemektedir.
  2. Müvekkil …../…../……..tarihi itibariyle işe başlamak için……..’a geldiğinde erkek kardeşi ile bir tanıdığının evinde misafir olmakta iken davalı, bu eve gelerek müvekkilimi boşanma hususunda görüşmek için baskı yaparak kendi evine götürmüş, …../…../……..tarihinde de gece yarısı müvekkili başından darp etmiş, şiddet uygulamış, bıçakla müvekkilin üzerine yürümüş ve onları kovmuştur. Giderken de müvekkile hitaben “çocuğu benden alırsan her pisliği yapar, seni mezara dahi sokarım” diye tehditte de bulunmuştur. Bu tehdit ve darp nedeni ile …………. Cumhuriyet Başsavcılığına ……../……… Hz. no. su ile suç duyurusunda bulunduk.
  3. Davacı ve davalı ………..’da sözleşmeli personeldirler. Müşterek çocuk, yaşı itibariyle anne ilgi ve şefkatine muhtaç yaşta olup ve bu nedenle ve babanın da mizacı dikkate alınarak velayetin anneye verilmesini ve dava bitinceye kadar da tedbir olarak anne yanında bırakılmasına ve çocuk için aylık ………Türk Lirası tedbir – iştirak nafakasına karar verilmesini talep ediyoruz.
  4. Davalının, müvekkilime yaşattıkları, aşırı kusurlu davranışları, müvekkilimi darp etmek seviyesindeki pek fena muameleleri, müvekkilimin kişilik haklarına saldırı oluşturduğundan………….. Türk Lirası manevi tazminat talep ediyoruz.
  5. Yine davalı, müvekkilim ile müştereken yaşarken ………..plakalı … model ……..marka otomobili müvekkilimin de yarı değerinde katkısı ile ……….Türk Lirası bedelle satın almıştır. Bu yüzden yarısının değerini olan………Türk Lirası – tazminatın davalıdan tahsilini talep ediyoruz.

DELİLLER                           :  …….., ……… Mah. …….cilt, ….. sayfa, …….. de kayıtlı nüfus kayıtları, tanık vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 166 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle haklı davanın kabulü ile Tarafların boşanmalarına,çocuğun velayetin anneye verilmesine ve dava bitinceye kadar da küçük çocuğun tedbir olarak anne yanında bırakılmasına, çocuk için dava tarihinden itibaren aylık ……….Türk Lirası tedbir, dava kesinleştikten sonra iştirak nafakasının davalıdan tahsiline ve………….Türk Lirası manevi tazminatın dava tarihinden itibaren davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsiline, yarı yarıya ortak para ile araba alınması nedeni ile ve müvekkilimin ödediği paralarda iade edilmediği için ……….Türk Lirası tazminatın dava tarihinden itibaren davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsiline, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat