BORÇTAN KURTULMA DAVASI DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BORÇTAN KURTULMA DAVASI DİLEKÇESİ

 
SAYIN ……………………….HAKİMLİĞİ’NE

 

 

../../….

DAVACI                  :

VEKİLİ                    :

 

 
DAVALI                   : 
KONU                      :Borçtan kurtulma davamızın kabulü talebimizdir.

 

AÇIKLAMALAR         :

 

1- Müvekkilimiz aleyhine Davalı tarafından  İcra Md.’nün  E. sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmıştır.

 

2- Müvekkilimiz tarafından takip dayanağı evraktaki imzanın kendisine ait olmadığı gerekçesi ile itirazda bulunulmuş ve icra takibi bu itiraz üzerine durmuştur.

 

3- Davalının yaptığı itirazın kaldırılması talebi ……………… İcra Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve takibe yapılan itirazın geçici olarak kaldırılmasına ve takibin devamına karar verilmiştir.

4- Müvekkilimiz borçlu değildir. Takip dayanağı bonodaki imza kendisine ait değildir. Bu sebeple Mahkemenizce sözkonusu bono üzerinde imza incelemesi yaptırılarak imzanın müvekkilimize ait olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER     : İİK.m.69 ve sair ilgili mevzuat
DELİLLER                    :İcra Md.’nün  …….E. sayılı dosyası, Bilirkişi İncelemesi ile her türlü yasal kanıt.
CEVAP SÜRESİ            :İki haftadır.
TALEP SONUCU           :Açıklanan nedenlerle takip konusu senet altındaki imzanın müvekkilimize ait olmadığının tesbitine, icra takibinin dava neticesine kadar ihtiyati tedbir kararı verilerek durdurulmasına,  yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. ../../….
 

 

DAVACI VEKİLİ

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat