BORCU ÜSTLENME SÖZLEŞMESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BORCU ÜSTLENME SÖZLEŞMESİ

1- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No. (Alacaklı),

2- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No. (Borçlu) ve

3- Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No. (Müşteri)

arasında düzenlenmiştir.

1- Müşteri mevcut durumda Alacaklı’ya ………. TL tutarı “Borç” borçlu olduğunu ve Alacaklı’nın malı olan belirli mal varlığı veya malların “Mallar” şu anda kendi mülkiyetinde olduğunu kabul eder.

2- Borçlu şarta bağlı olmaksızın ve gayri kabili rücu olarak borcu üstlenmeyi ve ödemeyi kabul ve aksi takdirde Alacaklı’ya borç’un ödenmesini ve Alacaklı’dan Borçlu’ya Mallar’ın devrinin karşılığında ortaya çıkacak her hangi bir kayıptan dolayı Alacaklı’nın zarara uğramasını engelleyici ve tazmin etmeyi garanti eder.

3- Borç ………. şartlarda vadesi gelmiş ve ödenebilir olacaktır.

4- Bu sözleşmedeki her şey borç’un ödenmesi için Müşteri’nin Alacaklı’ya karşı yükümlülüklerinden vazgeçilmesi veya yerine getirilmiş olması anlamına gelmez. Borçlu yukarıda belirtildiği şekilde düzgün olarak borç’u ödediği sürece Alacaklı Müşteri’ye karşı her hangi bir yasal işleme başlamaktan kaçınacaktır. Temerrüt halinde Alacaklı ödenmemiş bakiye için hem Müşteri ve/veya hem de Borçlu’ya karşı ayrı ayrı veya müştereken tüm haklara sahip olacaktır.

5- İşbu sözleşme taraflar ile külli ve cüz’i halefleri üzerinde bağlayıcı ve onların yararına olacaktır.

İşbu sözleşme ../../…. tarihinde imzalanmıştır.

Alacaklı                             Borçlu                                 Müşteri

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat