BORCA VE FER’İLERİNE İTİRAZ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BORCA VE FER’İLERİNE İTİRAZ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU)                           :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ALACAKLI                          :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Borca, faize ve ferilerine  itirazlarımızın bildirilmesinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. YETKİ İTİRAZI: Müvekkilim ile takip alacaklısı arasında yapılmış yetki sözleşmesi mevcut değildir. İcra ve İflas Kanununun 50/1 maddesinin atfıyla uygulanacak olan Hukuk Muhakemeleri Kanununun 6. maddesine göre, yetkili icra dairesi borçlunun yerleşim yeri icra dairesidir. Yetkili icra dairesi müvekkilimin yerleşim yeri icra dairesi olan …………… İcra Dairesidir. Bu nedenle, ………. İcra Dairelerinin yetkisine itiraz ediyoruz.
  2. BORCA VE FERİLERİNE İTİRAZ: Müvekkilin, takip alacaklısına herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Ayrıca istenen faiz oranı da fahiş olup, olayda yasal faiz talep edilebilir. Bu sebeple borca, faiz oranına, işlemiş faiz miktarına açıkça itiraz ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, İİK ve ilgili diğer mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, yasal tüm itiraz nedenlerimiz saklı kalmak kaydıyla, itirazlarımızın kabulü ile icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

 

İtiraz Eden Vekili

Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat