BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BORCA İTİRAZ DİLEKÇESİ

DOSYA ESAS NO
İTİRAZ EDEN (BORÇLU)
KARŞI TARAF (ALACAKLI)
KONUSU Borca itirazlarımızdır.

  AÇIKLAMALAR

1- Müdürlüğünüzün  Esas sayılı dosyası ile müvekkilim aleyhine yapılmış olan takip ile ilgili borca açıkça itiraz ediyoruz. Müvekkilimizin Alacaklı olduğunu iddia eden şahsa böyle bir borcu bulunmamaktadır.

2- Alacaklının takibe konu ettiği senette yer alan imza müvekkilime ait değildir.

TALEP SONUCU                     : Yukarıda arzettiğim sebeplerle itirazımızın kabulüne ve müvekkilim aleyhine yapılan takibin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. ../../….

 

BORCA İTİRAZ EDEN VEKİLİ

                                                          

EK : VEKALET ÖRNEĞİ

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat