BOŞANMA – CÜRÜM NEDENİYLE

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BOŞANMA – CÜRÜM NEDENİYLE

……. MAHKEMESİ

 

 

 

                                                                                                                                  ../../….

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

 

KONU                          : Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

1- Müvekkilemiz davalı ile …. yıldan bu yana evlidir. Müşterek evliliklerinden …. çocukları bulunmaktadır. Evlilik kayıtları ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, …… Cilt No, …… Sayfa No ve …… Kütük Sıra Nodadır.

 

2- Davalı, ../../…. tarihli bir ………….. suçuna karışmıştır. ………… ……… Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama neticesinde davalıya ../../…. tarih ../….. Esas ve ../….. Karar numarası ile .. yıl, .. gün hapis cezası verilmiş, davalının yaptığı temyiz itirazı sonuç vermemiş ve yerel mahkemenin kararı yüksek mahkeme tarafından onaylanmıştır.

3- Davalının işlemiş olduğu bu suç nedeni ile aile perişan olmuştur. Müvekkilemiz hiç alışık olmadığı bu durum nedeni ile kimsenin yüzüne bakamaz olmuştur.

4- Bu sebeplerle müvekkilimizin davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar verilmesini istemek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    : TMK md.163 ve sair mevzuat.

DELİLLER                   : Nüfus kaydı, Ceza Mahkemesi’nden verilen kesinleşme şerhli mahkeme ilamı, tanıklar, diğer kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ           : İki haftadır.

İSTEM SONUCU         : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilimizin suç işleyen davalıdan boşanmasına, çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ      

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat