BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

BORCUN TAKSİTLENDİRİLMESİ TALEBİ

 

’NE

 

../../….

DOSYA NO:

 

 

 

Müvekkilim yukarıda esas numarasını belirttiğim dosyanın borçlusu olup, aleyhine yapılan icra takibi kesinleşmiş ve borca yeter miktarda malları haczedilmiştir.

Müvekkilim borcunu İİK. Madde 111’e göre ilk taksidi peşin olmak üzere  dört eşit taksitte ödemek istemektedir.

Müvekkilimin taksitle ödeme talebinin karşı tarafa tebliğini saygılarımla talep ederim.

BORÇLU VEKİLİ

Av.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat