T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17667

Karar: 2000 / 332

Karar Tarihi: 20.01.2000

ÖZET: Yasaya göre borçlu, borçlu olmadığını resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat etmek zorundadır. Ancak belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse merciice inceleme yapılabilir. Somut olayda borçlunun dayandığı belgeler 3.kişinin hesabına havaleli banka dekontları olup alacaklının imzasını taşımamaktadır. Alacaklı tarafın bu belgelerin kabulüne ilişkin bir beyanı da olmadığına göre mercice HUMK. nun isticvaba ilişkin hükümleri uygulanarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 68)

İtirazın Kaldırılması Davası

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İmzanın Alacaklı Tarafından İnkar Edilmesi Durumunda Merciice İnceleme Yapılabilmesi

Karar: İİK.169/a maddesi uyarınca borçlu, borçlu olmadığını resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat etmek zorundadır. Ancak belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca 68/a maddesi çerçevesinde merciice inceleme yapılabilir. Somut olayda borçlunun dayandığı belgeler 3.kişinin hesabına havaleli banka dekontları olup alacaklının imzasını taşımamaktadır. Alacaklı tarafın bu belgelerin kabulüne ilişkin bir beyanı da olmadığına göre mercice HUMK. nun isticvaba ilişkin hükümleri uygulanarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

İsticvaba İlişkin Hükümler

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat