Bilişim Sistemleri Ve Bankayı Vasıta Kullanarak Dolandırıcılık Temyiz Dilekçesi

Bilişim Sistemleri Ve Bankayı Vasıta Kullanarak Dolandırıcılık Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NAGÖNDERİLMEK ÜZERE … AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

SANIK                         : (Ad, Soyad, TC, Adres)

MÜDAFİİ                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil No, Adres)

KONU                          :Hatalı olan yerel mahkeme kararının yapılacak temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Savcılık makamı … tarihli iddianamesi ile müvekkilimin bilişim sistemleri ve bankayı vasıta kullanarak dolandırıcılık suçunu işlediğini iddia etmiştir. Ancak gerçek bundan son derece farklıdır. Şöyle ki;

2. Müvekkilim devlet memuru olup …. … bilgi işlem merkezinde görev yapmaktadır. Müvekkilim işi gereği devamlı bilgisayar başındadır.

3. Müvekkilim internet üzerinden … isimli olduğunu söyleyen bir bayanla tanışmıştır. Bu şahıs ile .. süre internet ortamında sohbet etmişlerdir.

4. … ismindeki bayan, müvekkilime ….’e para göndermek istediğini ama gönderemediğini, parayı müvekkilimin hesabına yollasa onun da …’ya gönderip gönderemeyeceğini sormuştur. Müvekkilim yardımcı olmak için bu teklifi kabul etmiş ve paranın yatması için maaşlarını çekmek için kullandığı banka hesap numarasını vermiş, para hesabına gelince de parayı ..’ya havale etmiştir.

5. Bu işlemden sonra … isimli şahıs müvekkilimden ikinci bir kez böyle bir yardım talep etmiş müvekkilim yine kabul etmiştir. Ancak para çekmek için bankomata gittiğinde para çekememiş ve bunun üzerine banka şubesine girerek bankomattan para çekemediğini söylemiş ve nedenini sormuş ve gelen ekiplerce göz altına alınmıştır.

6. Müvekkilim bazı şahıs veya şahıslar tarafından bilgisizliği ve saflığı kullanılarak kandırılmıştır.

7. Dosyada iki kişi müşteki olarak gözükmektedir. Bu kişiler …ve …’dir. Müştekilerden …’nın parası her ne kadar müvekkilimin hesabına gönderildi ise de müvekkilim tarafından çekilmemiş ve banka tarafından kendisine iade edilmiştir. Yani eylem teşebbüs aşamasında kalmıştır. ….’nin ise bu olaydan dolayı oluşan tüm zararı müvekkilim tarafından ödenmiştir. …. de … Ağır Ceza Mahkemesinde … tarihinde … Sayılı dosyada verdiği ifadesinde tüm zararının sanık tarfından ödendiğini şikayetinden vazgeçtiğini ve sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını kabul ettiğini beyan etmiştir.

8. Müvekkilimin suça konu olayda kesinlikle suç işleme kastı yoktur. Sadece kötüniyetli insanlar tarafından bilgisizliği ve saflığı kullanılmıştır, hal böyle iken müvekkilime ceza tayinine yer olmayacağı kanaatindeyken yerel mahkemenin hatalı kararı ile müvekkilime verilen cezanın haksız olduğunu ve yapılacak temyiz incelemesi ile hatalı kararın BOZULMASINI talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER          : TCK/21, 30, 158

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sebepler ve re’sen gözetilecek nedenler ışığında; atılı suçun oluşması için kastın varlığı gerekeceğinden ve dosyanın kapsamından bilgi ve belgelerden müvekkilimin böyle bir durumu söz konusu olmadığından yargılama sonucunda müvekkilimin müsnet suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken cezalandırılmasına dair verilen kararın yapılacak temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASINI saygılarımla talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

SANIK MÜDAFİİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)