Fiziksel Şiddet Tedbir Başvurusu Dava dilekçesi

Fiziksel Şiddet Tedbir Başvurusu Dava dilekçesi

….. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                  : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     :Fiziksel ve psikolojik şiddet ve tehdit, psikolojik baskı uygulayarak ailenin bütünlüğünü tehdit eden eş aleyhine tedbir alınması talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı A ile davalı B … tarihinde evlenmişlerdir ve bir çocukları vardır.

2. Davalının kusurlu davranışları ve aldatma neticesinde evlilik birliği davacı müvekkilim için çekilmez hale gelmiş ve boşanma talebiyle … Aile Mahkemesine başvuru zorunlu olmuştur.

3. Davalının hakaretamiz tavırları ve sinirli yapısı bir yana davacı müvekkilimce tahammül edilemeyecek bir diğer konu ise davalının kendisine hakaret etmesi, saldırgan davranışlar içinde bulunması ve fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamasıdır.

4. Davacı müvekkilim bütün bu yaşadıklarından endişeli ve tedirgindir.  Toplumda uygulanan şiddetin en çok kadın ve çocukları etkilediği bir gerçektir. Şiddetin sözsel, fiziksel ve psikolojik çeşitleri de göz önüne alındığında Sayın Mahkemeye başvurmak zorunlu olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                      : TMK; 6284 s. Kanun md. 5; HMK ve ilgili mevzuat. 

DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               :Davalı B’nin müşterek aile konutundan uzaklaştırılmasına, davacıya karşı korkuya ve şiddete yönelik davranışlarda ve  hakaret ve kötü sözlerde bulunmamasına; tedbire uymadığı takdirde cezalandırılacağının ihtarına, koruma kararının Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine karar verilmesini talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat