BİLİRKİŞİNİN REDDİ BİLİRKİŞİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

BİLİRKİŞİNİN REDDİ BİLİRKİŞİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Bilirkişiye İtiraz/Bilirkişinin Reddi İstemimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemenizde görülmekte olan davada …/…/… tarihinde verilen ara karar gereğince bilirkişi incelemesine karar verilmiştir. Mahkeme tarafından takdir edilen bilirkişi ücretini yatırmak için yazı işleri müdürüne müracaat ettiğimde, bilirkişi olarak ………..Barosu Avukatlarından ………..’nın bilirkişi olarak tayin edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.
  2. Bilirkişi olarak atanan Avukat ……….. müvekkilimin başka bir dava dosyasında karşı tarafın avukatlığını yapmaktadır.Hukuk Muhakemeleri Kanununun 272/3. maddesine göre, bir haftalık yasal süresi içinde Bilirkişiyi reddediyorum. Bu sebeple Mahkemece yeni bir bilirkişi tayin edilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK md. 272/3 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemenizce seçilen bilirkişiye itirazımızın kabulü ile yeni bir bilirkişi tayin edilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

         Davacı Vekili

                                                                                                                                            Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat