BİNA SAHİBİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEBİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BİNA SAHİBİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN TAZMİNAT TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Bina sahibinin hukuki sorumluluğundan doğan tazminat talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil ………….. ili, …….. Mahallesi, ……….. Sokak No: …….’da bulunan taşınmazın ön kısmına …. …… …. plaka sayılı aracını park etmektedir.
  2. …../…../……….tarihinde , söz konusu taşınmazın çatısında biriken karlar ve saçaklardaki buzlar, bina sahipleri tarafından temizlenmediğinden müvekkilin maliki bulunduğu arabanın üstüne düşerek kaportasının birçok yerden ezilmesine neden olmuştur.
  3. Araçtaki hasar ……………. Sulh Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve …./.… Değişik İş, sayılı dosyası  ile tespit ettirilmiştir.
  4. Müvekkile ait ………. plaka sayılı araçta meydana gelen ………TL zararın tazmini için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Trafik kayıtları,tespit dosyası,keşif ve bilirkişi incelemesi,tanık ve sair kanuni deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK.ve  İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle, davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile ………… TL tazminatın …/…/… olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkile ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya yüklenmesine karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat