BİLİRKİŞİ RAPORUNA VE DAVANIN ESASINA İLİŞKİN BEYAN – OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL DAVASI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

BİLİRKİŞİ RAPORUNA VE DAVANIN ESASINA İLİŞKİN BEYAN – OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL DAVASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

BEYANDA BULUNAN

(DAVACILAR)                    :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tescil Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Dayanak gösterilen tapu kayıtları farklı mevkilere ait olup, bu nitelikteki tapuların birlikte uygulanma imkânı bulunmamaktadır. Teknik bilirkişi raporlarında bu hususta hiçbir açıklama yapılmamıştır. Yine dayanak gösterilen tapu kayıtlarındaki sınırlar, genel olarak dava konusu parsellere uymamıştır. Tapu kayıtlarında okunan sınırlar belirleyici nitelikte olmayıp, her yere uygulanabilme ihtimali olan nitelikteki sınırlardır. Bunun neticesinde tapu kayıtları tamamen ihtimallere dayandırılmak suretiyle uygulanmaya çalışılmıştır.
  2. Dava konusu taşınmazların 20 yılı aşkın bir süredir müvekkil ve murisi tarafından ekilip biçildiği ve davalıların bu parselleri kullandıklarının hiç görülmediği açıkça anlaşılmaktadır. Ziraatçı bilirkişi raporuna göre dava konusu taşınmazların özel mülkiyete konu olabileceği belirtilmiştir. Müvekkil açısından zilyetlikle edinme koşulları gerçekleşmiş olup, dava konusu taşınmazların mülkiyeti kazandırıcı zamanaşımı yoluyla müvekkil tarafından kazanılmıştır.

TALEP SONUCU                :  Dava dilekçemizde ve yukarıda belirtilen nedenler karşısında haklı davamızın kabulü ile ………… ili, ………… ilçesi, ………… mevkii, … ada, … parsel’de bulunan dava konusu taşınmazların müvekkil adına tesciline, yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat