BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVASI

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – KAMULAŞTIRMA BEDELİNE İTİRAZ DAVASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN (DAVALI) :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Bilirkişi raporuna itirazlarımızın arz edilmesidir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemenizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında inceleme yapan bilirkişi kurulu, davacının dava dilekçesinde belirtmiş olduğu hususları tekrarlamış ve bunları doğrudan doğruya raporuna almıştır.
  2. Oysa kamulaştırılan taşınmazın şehir içindeki konumu, bu bölgede son zamanlarda yapılan satış işlemleri, taşınmazların değer artışı gibi konular dikkate alınmamış, tarafımızca dosyaya ibraz edilen emsal satışlar da gözetilmemiş ve yeterli inceleme yapılmadan rapor kaleme alınmıştır. Rapor kendi içinde de hesap hataları içermektedir.
  3. Bu hali ile rapor, gerçeği yansıtmamaktadır. Yeterli araştırma ve inceleme yapılmadın hazırlanmıştır. Bu nedenle söz konusu mahkeme kararına dayanak olmaktan uzaktır. Bu nedenle yapılan bilirkişi raporuna itirazımızın kabulü ile, yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasını talep zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Her tür delil

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilirkişi raporuna itirazımın kabulü ile yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davalı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat