BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – DELİL TESPİTİ DOSYASINDA

TCK m. 180 nedir?

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – DELİL TESPİTİ DOSYASINDA

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO         :……./…… D. İş
DOSYA KARAR NO    : ………/………… D.İş
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN                      :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KARŞI TARAF                   :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Tespit Dosyasında Alınan Bilirkişi Raporuna Vaki İtirazlarımızdan İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Mahkemenizce karşı tarafın başvurusu sonucunda tek taraflı olarak keşif yapılarak bilirkişi raporu düzenlenmiştir. Müvekkilin yokluğunda yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Çünkü taşınmaz, müvekkile muris babasından intikal etmiştir. Müvekkil bu taşınmazı kullanmakta ve karşı tarafın iddiasının aksine, komşu parsele tecavüz teşkil edecek herhangi bir müdahalesi de bulunmamaktadır. Davacının arsasına tecavüzlü olduğunu iddia ettiği yapı da, müvekkilin kendi arsasının sınırları içerisinde kalmaktadır.
  2. Davacının iddiasının aksine, aplikasyon işlemi ile belirlenen sınırın yaklaşık … metre içerisinde kalacak şekilde ve imar planı ile mimari projesine uygun biçimde inşaata başlanmış olup, ne karşı tarafın arsasına ve ne de diğer taraftaki yola herhangi bir tecavüzde bulunulmamıştır. Buna rağmen konusunda uzman olmayan inşaat mühendisi bilirkişi vasıtasıyla yapılan inceleme ve düzenlenen raporda hukuki isabet bulunmadığından alınan tespit kararına ve keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporuna itiraz zorunluluğu doğmuştur.

TALEP SONUCU                :  İtirazımın kabulü ile mahkemenizce yapılan tespit işleminin ve bilirkişi raporunun müvekkil aleyhine delil olarak kabul edilmemesini ve yeniden görevlendirilecek konusunda uzman bir bilirkişi kurulu vasıtasıyla yeniden keşif yapılarak tespit isteyenin taşınmazına herhangi bir tecavüz bulunup bulunmadığı hususunda yeni bir rapor aldırılmasına karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.

İtiraz Eden Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat